10 Chancery Lane Gallery

10 Chancery Lane - Soho
Hong Kong

+852 2810 0065

10chancerylanegallery.com

Staff

Katie De Tilly, Owner
Geraldine Cosnuau, Business Development / Sales
Georges de Tilly, Director

Artists

Hannah Bertram Bui Cong Khanh Cang Xin Chan Dany Atul Dodiya Vincent Fantauzzo Frog King Maya Hewitt Huang Rui* Sutee Kunavichayanont Dinh Q. Le Lindy Lee Lee Mei Kuen Carol Li Wei Hung Liu Ken Matsubara Christine Nguyen Tuan Andrew Nguyen Tuan Thai Nguyen Pan Jian Tawatchai Puntusawasdi The Propeller Group Julian Schnabel Michael Shaowanasai Manit Sriwanichpoom Shao Yinong And Muchen Shi Guorui Svay Ken Vann Nath Wang Keping* Xiao Lu Ai Yamaguchi Yang Zhichao John Young10 Chancery Lane Gallery

Huang Rui, Courtyard in Summer No.1
1983; Oil on Canvas; 70 x 69 cm; Courtesy of the artist and 10 Chancery Lane Gallery

10 Chancery Lane Gallery

Huang Rui, Space Structure 84-19
1984; Oil on Canvas; 127 x 84 cm; Courtesy of the artist and 10 Chancery Lane Gallery

10 Chancery Lane Gallery

Huang Rui, Inspiring Force
2016; Oil on canvas; 85 x 65 cm; Courtesy of the artist and 10 Chancery Lane Gallery

10 Chancery Lane Gallery

Wang Keping, Untitled 02 - WK12
2010; Acacia; H47 x 36 x 28 cm; Courtesy of the artist and 10 Chancery Lane Gallery

10 Chancery Lane Gallery

Wang Keping, Trois Lignes
2012; Redwood; (H)70 x 43 x 3 cm; Courtesy of the artist and 10 Chancery Lane Gallery