10 Chancery Lane Gallery

10chancerylanegallery.com

10 Chancery Lane - Soho
Hong Kong

+852 2810 0065

Staff

Katie De Tilly, Owner
Elsie Fong, Gallery Manager
Geraldine Cosnuau, Business Development / Sales

Artists

Frog King (Kwok Mang Ho)
Gu Benchi
Atul Dodiya
Wang Guangxu
Wang Hao
Carol (Mei Kuen) Lee
Muchen
Chi Qun
Huang Rui
Jiang Weitao
Liu Wentao
Cheng Yuzheng
Yang Zhichao10 Chancery Lane Gallery

Gu Benchi; Endless Line No. 14
2013; Polyester yarn line, stainless steel nail, hot melt adhesive, acrylic; 180 x 180 cm

10 Chancery Lane Gallery

Gu Benchi; Endless Line 2018-14
2018; Polyester yarn line, stainless steel nail, acrylic; 150 x 150 cm

10 Chancery Lane Gallery

Gu Benchi; Endless Line 2018-01
2018; Polyester yarn line, stainless steel nail, acrylic adhesive, arcylic; 90 x 70 cm

10 Chancery Lane Gallery

Huang Rui; Space (Zen)
2018; Oil on canvas; 60 x 89 cm

10 Chancery Lane Gallery

Huang Rui; Space (Zen)
2018; Oil on canvas; 90 x 70 cm

10 Chancery Lane Gallery

Wang Keping; Waiting WK13
2005; Cherry Wood; 96 x 33 x 20 cm

10 Chancery Lane Gallery

Wang Keping; Bird (No.11-17)
2004; Plane Tree Wood; 27 x 40 x 26 cm

10 Chancery Lane Gallery

Wang Hao; Remote 201708
2017; Cement and mixed media; 30.5 x 31.5 cm

10 Chancery Lane Gallery

Wang Hao; Remote 201806
2018; Cement and mixed media; 49.5 x 49.5 cm

10 Chancery Lane Gallery

Wang Hao; Silence No. 76
2016; Cement and mixed media; 33 x 72 cm